nhanamkinhte.com
Quan điểm của Trump về biến đổi khí hậu
Tổng thống Donald Trump vừa quyết định rút khỏi Thỏa thuận Paris về chống biến đổi khí hậu. Quyết định này, cũng như các quyết định gây tranh cãi khác của tổng thống Trump không có gì bất ngờ. Tất …