nhanamkinhte.com
Văn phòng thiên đường, Văn phòng địa ngục (trích từ Chiến thắng nhỏ trong đời lớn) – Jason Gay
“Chiến thắng nhỏ trong đời lớn” là một cuốn sách mỏng nhưng bán rất chạy ở Hoa Kỳ (New York Times Bestseller). Nhưng ở Việt Nam cuốn sách này bán …chạy bình thường. Có lẽ do người Việt Nam thích và…