nhanamkinhte.com
Tây Hồ Luận Kiếm (Trích đăng, phần 1) – Jack Ma và đế chế Alibaba
Nhã Nam Kinh Tế bắt đầu trích đăng chương 9 cuốn sách “Tỷ phú khùng Jack Ma và đế chế Alibaba”. Chương này nói về việc Jack Ma đã chiến đấu và chiến thắng các công ty Internet của Mỹ tr…