nhanamkinhte.com
Tại sao trang thương mại điện tử của Alibaba có tên là Taobao
Nhã Nam Kinh Tế đang biên tập một cuốn sách tên là Team Genius. Cuốn sách này khá dày, nhưng chỉ nói về một vấn đề: làm sao xây dựng được các nhóm làm việc (team) có hiệu suất cao, thậm chí đạt đượ…