nhanamkinhte.com
Làm quen Triết học qua biếm họa – Ngô Bảo Châu
Lời giới thiệu và trích đăng cuốn “Làm quen triết học qua biếm họa” của Michael F.Patton và Kevin Cannon, bản dịch của Đỗ Trí Vương. Bertrand Russel xác định vị trí của triết học là nằm…