nhanamkinhte.com
Làm quen Kinh tế học qua biếm họa – Tập 1: Kinh tế Vi mô – Lê Hồng Giang
Lời giới thiệu và trích đăng cuốn “Làm quen kinh tế học qua biếm họa, tập 1: Kinh tế Vi Mô, của Grady Klein & Tiến sĩ Yoram Bauman, bản dịch của Lê Khánh Toàn. Kinh tế có lẽ là một trong …