nhanamkinhte.com
Nước Mỹ nhìn từ bên trong – Donald Trump
Trích từ Nước Mỹ nhìn từ bên trong của tổng thống Donald Trump, chương nói về giáo dục. Bản dịch của Đỗ Trí Vương. GIÁO DỤC: SỰ THẤT BẠI VÀ XUỐNG CẤP Cha tôi không tốt nghiệp đại học. Ông mải…