nhanamkinhte.com
Các thế giới song song – Michio Kaku
Parallel Worlds: A Journey Through Creation, Higher Dimensions, and the Future of the Cosmos của Michio Kaku. Bản tiếng Việt: Các thế giới song song của Vương Ngân Hà. Interstellar của đạo diễn Chr…