nhadatbinhthuan24h.com
UBND tỉnh Bình Thuận chỉ đạo công tác quy hoạch khu vực đường ven biển - Kênh Nhà Đất Bình Thuận
Nhận được chỉ đạo từ Thủ tướng Chính phủ, ngay lập tức UBND tỉnh Bình Thuận đã có văn bản chỉ đạo hoả tốc gửi nhiều đơn vị, sở ngành trên địa bàn đề nghị thực hiện ngừng việc tiếp nhận, giải quyết các hồ sơ tách thửa, san lấp mặt bằng, phân lô bán …