nhadatbinhthuan24h.com
Sân bay Phan Thiết đang đẩy nhanh tiến độ thi công - Kênh Nhà Đất Bình Thuận
Sân bay Phan Thiết được Chính phủ xác định là sân bay quân sự – dân dụng kết hợp. UBND tỉnh Bình Thuận sẽ hoàn tất các thủ tục đầu tư trong 2019, để tổ chức xây dựng trong giai đoạn 2020-2021. Theo đó, Thủ tướng Chính phủ đã giao cho Bộ Quốc phòng là …