nguyenvanthang.com
Thước đo cho mọi doanh nghiệp thương mại điện tử - Nguyễn Văn Thắng
Tỉ lệ khách thanh toán mua hàng Khách mua/Khách ghé thăm =% tỉ lệ khách chuyển đổi TIP: Nên sử dụng phân đoạn để chia tỉ lệ theo các nguồn hoặc theo chiến dịch. Sức mua mỗi năm Tổng sức mua mỗi năm Tổng sức mua mỗi năm/Lượng khách truy cập Tổng sức mua trong …