nguyenvanthang.com
Giao dịch forex và phụ nữ - Nguyễn Văn Thắng
Khởi nguyên của Forex là một chốn cho cánh nam giới thảo luận về tiền bạc và, tất nhiên rồi, phụ nữ sẽ không góp mặt. Thời thế thay đổi, nhưng sự hiện diện của nữ giới lại phát triển theo chiều hướng giảm. Vì sao vậy? Cuộc chiến dành nữ quyền kéo dài …