nguyenvanthang.com
Dropshipping Vs Affiliate Marketing: Lựa chọn nào tốt hơn? - Nguyễn Văn Thắng
Hầu hết các doanh nhân, chuyên gia kiếm tiền trên mạng thành công thường chọn một trong 2 cách này: Dropshipping và Affiliate Marketing (Tiếp thị liên kết). Dropshipping hiểu: Bạn là người bán hàng nhưng không cần lưu hàng ở nhà như kinh doanh truyền thống, khi bạn tìm kiếm được khách hàng đặt …