nguyenvanthang.com
Bí kíp giao dịch, vào lệnh forex an toàn - Nguyễn Văn Thắng
Luôn nhớ rằng, giao dịch là tiềm ẩn rủi ro. Tôi không bao giờ sử dụng hơn 2% vốn của mình ở 1 vị thế (1 lệnh). Hoàn toàn đề nghị bạn làm như vậy. Ví dụ. Làm thế nào bạn có thể tính khối lượng cho mỗi vị thế? Rủi ro cá nhân của …