nguyenmienbienthuy.com
Hỏi
Trăng bao nhiêu tuổi trăng già Núi bao nhiêu tuổi gọi là núi non Anh bao nhiêu tuổi còn son Em bao nhiêu tuổi vẫn còn thơ ngây Tóc bao nhiêu tuổi tóc mây Mắt bao nhiêu tuổi vẫn ngây lòng người Miện…