nguyenmienbienthuy.com
Những người muôn năm cũ
Câu chuyện ngày hôm nay của tôi bắt đầu từ những mảnh ghép của một giấc mơ không rõ ràng… Không biết từ đoạn nào của cơn ngủ, một cơ số người tôi đã từng gặp từng quen biết cứ thay phiên nhau len l…