nguyenmienbienthuy.com
Chuyện đàn bà
Lục lại trong đống bài viết, tôi tìm được bài này. Đã viết cách đây khoảng nửa năm, vậy mà tôi quên bẵng… … Có nhiều cách kể chuyện hơn là làm bánh hay làm tình… Câu chuyện ngày hôm nay của tôi bắt…