nguyenmienbienthuy.com
Cuộc chiến của người trẻ
Có nhiều cách kể chuyện hơn là làm bánh hay làm tình… Câu chuyện ngày hôm nay của tôi không bàn về bất cứ cái gì to tát cả, mà chỉ đơn giản là chuyện người già và người trẻ… Cách đây vài năm, A-Vê-…