nguyenmienbienthuy.com
Trần Lập
Tôi viết về anh vì đơn giản tôi chợt nhớ đến anh… Tôi nhớ một Trần Lập với đúng họ tên đầy đủ trong Chứng minh thư nhân dân – Trần Quyết Lập – phong Trần, Quyết đoán và Lập dị… Lần đầu tiên tôi gặp…