nguyenmienbienthuy.com
Nghề báo và tôi
Có nhiều cách làm báo hơn là chém gió hay làm tiền… Câu chuyện ngày hôm nay của tôi đặc biệt hơn mọi ngày, nên tôi mở đầu cũng bằng một câu khác… Hôm nay 21/6 là ngày Báo Chí Việt Nam. …