nguyenmienbienthuy.com
Kỹ năng phỏng vấn
Kể từ thưở hỗn mang đến nay, tính ra tôi đã làm BTV – MC được 6 năm… Tôi đi, gặp và phỏng vấn khá nhiều người. Trong số đó, có một người đã truyền đạt cho tôi kỹ năng phỏng vấn một cách hiệu quả. T…