nguyenmienbienthuy.com
Sài Gòn ơi
Sài Gòn – mưa ào ào đỏng đảnh kinh dị, mình thì nằm ôm bụng chết dí một chỗ. Nhục sịp si líp rách =)) lâu rùi mới nge lại câu nè áp dụng lun ;) Ăn chơi sợ j mưa rơi, ấy thế mà mình bắt đầu sợ…