nguyenmienbienthuy.com
Quay
Câu chuyện ngày hôm nay của mình có thể chỉ gói gọn trong đúng 1 từ để diễn tả – Quay! Quay là cảm giác thật tuyệt! Được quay là được cầm cái máy quay nặng vãi chưởng đối với 1 đứa mi nhon nh…