nguyendinhdang.wordpress.com
Nguyễn Đình Đăng trả lời phỏng vấn của phóng viên một tờ báo trong nước
Dưới đây là nguyên văn nội dung tôi trả lời phỏng vấn của phóng viên một tờ báo trong nước ngày 2/12/2011*). 1) Vừa là một họa sĩ vừa một là nhà vật lý, anh lấy đâu ra sức lực để hoàn thành được n…