ngusaimin.wordpress.com
Ibnu Qayyim al-Jauziyah Berdusta Atas Nama Imam Al-Baihaqi
Ibn Qayyim al-Jauziyyah ini adalah Muhammad ibn Abi Bakr az-Zar’i (w 751 H) murid dari Ibn Taimiyah yang dalam keyakinannya persis sama dengan Ibn Taimiyah sendirI. Dalam Tauhidnya/Aqidah, ia …