nguoiviet.jp
Điều kiện và thủ tục giấy tờ cần thiết để xin visa vĩnh trú
Điều kiện và thủ tục giấy tờ cần thiết để xin visa vĩnh trú. Nhận làm visa vĩnh trú có kết quả mới trả tiền, chuyển đổi quốc tịch.