nguoiviet.jp
Niên hiệu triều đại mới của Nhật Bản - Tin tức liên quan đến nhật bản
Triều đại mới có tên Reiwa, bắt đầu từ 1/5, có nghĩa là “may mắn” và “hòa bình, hòa hợp”. Triều đại mới của nước Nhật được đặt tên là Reiwa. Chánh văn phòng nội các Nhật Bản Yoshihide Suga hôm nay tuyên bố triều đại mới của nước Nhật được đặt tên là Reiwa, …