nguoimetot.vn
Học cùng Chú sâu háu ăn
“Chú sâu háu ăn – The very Hungry caterpillar” là cuốn sách kinh điển dành cho thiếu nhi trên toàn thế giới. Tính đến năm 2018, Chú sâu háu ăn đã bán được hơn 50 triệu bản, được dịch ra 62 ngôn ngữ và nhận được nhiều giải thưởng danh giá. Không chỉ là câu