nguoidentubinhduong.wordpress.com
Lý do vì sao các bạn trẻ ngày nay viết lách kém hơn ngày xưa ?
Tại sao giới trẻ ngày nay viết lách kém, điều này được lý giải trong 1 bài viết từ năm 1897 Chỉ vì phạm 3 lỗi nghiêm trọng này, đa số người trẻ ngày nay đã không còn văn hay chữ tốt nữa. Bài viết c…