nguoidentubinhduong.wordpress.com
Bạn có tự hỏi tại sao bạn cảm thấy thời gian trôi nhanh hơn khi bạn lớn lên ?
Tại sao càng trưởng thành, chúng ta càng thấy thời gian trôi nhanh hơn? Chúng ta cảm nhận được thời gian, vì tâm trí của chúng ta liên tục bị kích thích và thay đổi. Chính sự thay đổi kích thích đó…