nguoidentubinhduong.wordpress.com
Chúng ta thường đánh giá thấp lợi ích của thiện tâm
Bọ hơi cay (Bombardier) là loài côn trùng có cuộc sống khá yên bình nhờ khả năng phun ra các chất lỏng có độc gây kích ứng mỗi khi bị tấn công. Con người chúng ta cũng có cơ chế bảo vệ của r…