nguoidentubinhduong.wordpress.com
Nguyên lý bất phân tranh trong võ đạo chân chính
Khi nói tới võ, ngươì ta nghĩ ngay tới một nghệ thuật chiến đấu, nghĩa là phải có giao tranh. Vì vậy, nói tới bất phân tranh trong võ thuật có vẻ như một nghịch lý. Tuy nhiên,võ thuật không đơn thu…