nguoidentubinhduong.wordpress.com
Danh sách 75 phần mềm tự do nguồn mở sử dụng làm công cụ an ninh thông tin
1. Chống spam: ASSP, MailScanner, SpamAssassin, SpamBayes, P3Scan, ScrolloutF1. 2. Chống virus: ClamAV, ClamTK, ClamWin Free Antivirus. 3. Sao lưu: Amanda, Areca Backup, Bacula, Clonezilla, FOG, Pa…