nguoidentubinhduong.wordpress.com
Viết tay giúp thông minh hơn đánh máy
Đánh máy ghi lại được nhiều kiến thức nhanh hơn, ghi chép bằng tay sẽ chậm hơn. Nhưng thật thú vị, ghi chép bằng tay lại là cách tốt hơn để tăng trí thông minh và tư duy sáng tạo. Các nghiên cứu nh…