nguoidentubinhduong.wordpress.com
Các mạng sống còn ở Mỹ, 15 nước khác, có thể bị Iran hoàn toàn sở hữu
Critical networks in US, 15 other nations, completely owned, possibly by Iran Chiến dịch Con dao pha chiếm gần như hoàn toàn sự kiểm soát các hãng hàng không, các nhà sản xuất khí, quân sự. Opera…