nguoidentubinhduong.wordpress.com
Sự khéo léo của người thợ đất Bình Dương
Người thợ Bình Dương xưa có tiếng khéo tay, có đầu óc mỹ thuật, nổi danh khắp Nam kỳ lục tỉnh. Sách Gia Định Thành Thông Chí của Trịnh Hoài Đức còn lưu lại chép rằng: “ Quanh Trấn Biên, dân nhiều n…