nguoidentubinhduong.wordpress.com
Tìm Dấu Vết Đường Xe Lửa đi ngang Bình Dương
TG: Từ Minh Tâm Từ năm 2007, Việt Nam và các nước Á Châu đã hợp tác nghiên cứu để chuẩn vị xây dựng đường sắt Xuyên Á đi ngang qua các nước Thái Lan, Mã Lai, Campuchia, Lào, Vi ệt Nam lên…