ngoinhavui.vn
Cao đẳng – “bàn cứu thua” cho sinh viên học lực trung bình
So với bậc đại học thì cao đẳng là lựa chọn vừa sức cho các bạn có học lực trung bình và có cái nhìn thực tế về hiện tại, tương lai.