ngockhuong.com
Bài tập Javacore: Viết chương trình vẽ hình tam giác đặc bằng số - Bài 1
Bài tập Javacore: Viết chương trình vẽ hình tam giác đặc bằng số - Bài 1, Bài tập vẽ hình bằng số trong Java