nghiepkinhdoanh.com
Lựa Chọn Sản Phẩm Hay Dịch Vụ Trong Khởi Nghiệp
Lựa Chọn Sản Phẩm Hay Dịch Vụ Trong Khởi Nghiệp Các bạn lựa chọn sản phẩm hay dịch vụ? Với vốn ít, tôi khuyên các bạn nên lựa chọn dịch vụ để cung cấp. Cung cấp dịch vụ là vốn tự có đúng không ạ? Vốn tự có là cái gì? Ví dụ: Bạn giỏi …