nganlau.com
Lý Trí Tù Nhân Lương Tâm Việt Tộc (P2)
Tù nhân lương tâm: đối thủ của bạo quyền? Phạm Đoan Trang chính là biểu tượng của lương tâm trong một chế độ bất lương, đã khủng bố, truy lùng các chủ thể yêu tự do, trọng dân chủ, quý nhân quyền; …