nganlau.com
Tư Tưởng Kỳ Thị
Bạn thân Nếu bạn có dịp nói chuyện với người Mỹ đen bạn phải cẩn thận bởi theo truyền thống của người Mỹ đen thì ở trong chính họ đã có tư tưởng kỳ thị. Từ cái tư tưởng đó, họ nhìn tất cả mọi vấn đ…