nganlau.com
Thư Gửi Người Bạn Vô Sản (P1)
Thư gởi người bạn vô sản khuyên tôi vô vi, tôi là người Việt Nam, tôi từ chối: vô sản-vụ lợi trong cộng sản-tư lợi Chào bạn, Cụm từ vô sản nhưng vụ lợi, bạn cũng có thể đổi lại theo ý bạn là cộng s…