nganlau.com
Xây Dựng Dân Chủ Việt Nam Qua Khái Niệm Công Đảng (P1)
Ngày nay, khái niệm và nền chính trị dân chủ đã trở nên phổ biến khắp thế giới. Tại các quốc gia độc tài cộng sản, họ cũng cho thể chế của họ là dân chủ, thậm chí dân chủ gấp nghìn lần tư bản qua c…