nganlau.com
Tìm Hiểu Tư Tưởng Lý Đông A (P2)
Trong bài trước nói về tìm hiểu Duy Dân qua căn bản triết học, khoa học và sử học. Để biết về 3 môn này thì không phải dân thường (đáy tầng) có thể hiểu được. Trong thời chiến tranh, Lý Đông A (LĐ…