nganlau.com
Chủ Đề Nguyện Cầu Trong Nghệ Thuật: Ý Lực Của Niềm Tin
Có ai biết người nguyện cầu, họ nguyện cầu gì? Chỉ có họ mới biết sâu xa nguồn cội sự nguyện cầu của họ, cho nên chúng ta tránh suy đoán của chúng ta biến thành võ đoán về kẻ đang nguyện cầu. Nguyệ…