nganlau.com
Anh Hoàng Già
Bạn thân, Xin kể bạn một câu chuyện đã lâu nhưng vẫn có giá trị của hôm nay. -Chào anh Hoàng, lâu quá mới gặp! Anh Hoàng cười cười, đi lết thết như ông già 90 tuy anh trẻ hơn tôi. Anh nhỏ nhẹ hỏi t…