nganlau.com
Nhân Tài Việt Nam Nay Ở Đâu?
Quốc Hội cộng sản tuần qua bàn cãi về dự luật quy định “thế người nào là nhân tài?”, theo Báo Dân Trí ngày 24/10/2019, đại biểu Nguyễn Quang Tuấn, Giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội, đưa ý kiến: “Có rất…