nganlau.com
Chạy Trốn Trách Nhiệm
Bạn thân Tháng 9 năm 2019, tại California, một chiếc tàu chở hành khách để lặn xuống biển như là một trò thể thao dành cho những người thính ngấm nhìn đáy biển. Khoảng gần 3 giờ sáng, tàu đột nhiên…