nganlau.com
Tình Thương và Sự Ỷ Lại
Bạn thân Nhìn hai tấm hình cạnh nhau: một bên là dân Hong Kong biểu tình chật đường phố (cho dù chỉ có 7 triệu dân); một bên là dân VN đi biểu tình ủng hộ đội bóng nhà thắng trận …. Điều này …